Evangelische boekhandel Kom en Zie

De missie van Kom en Zie

Open Bijbel

Evangelische boekwinkel 'Kom en Zie' heeft in haar statuten het doel opgenomen waarmee 'Kom en Zie' is op gezet.
Kort gezegd: Vertellen wie Jezus Christus is.

We willen deze missie op verschillende manieren gestalte geven:
Primair door er te zijn. Met boeken, muziek en andere artikelen die de geweldige goede boodschap van de Bijbel onderstrepen en verduidelijken.
Ook zijn we bereid tot gesprek, uitleg, gebed en ondersteuning van het geloof.

We willen er zijn voor alle mensen, gelovigen en zoekenden.

Ook willen we er zijn voor de kerken en scholen en andere organistaties die bezig zijn met evangelisatie.
We willen hen materiaal en ideeën aanreiken, bemoedigen en helpen.
Bij 'Kom en Zie' ontmoeten  en herkennen mensen uit allerlei kerken elkaar in die Ene; In Jezus, door God gezonden om de oorzaak van de breuk tussen Hem en ons weg te nemen: Gods Eigen Zoon.

Daarom: 'Kom en Zie',  Wie wij hebben gevonden , en vind Hem zelf ook!

Tips

Copyright © Evangelische Boekhandel Kom en Zie, Wilnis 2018. Alle rechten voorbehouden.